Osa-alueet

Kieliprofiili on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) Kielitaito, 2) Kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys sekä 3) Kielenopiskelutaidot. Jokaiseen osioon liittyy tehtäviä. Kieliprofiilin tehtävät auttavat sinua tunnistamaan, kuvailemaan ja tuomaan esiin eri kielten taitojasi. Samalla opit löytämään sinulle sopivia tapoja kehittää kielitaitoasi ja oppia kieliä lukio-opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Kieliprofiili on kuin työkirja, jonka tekemisen aloitat opintojesi alussa ja jonka eri osa-alueisiin palaat uudestaan opintojesi eri vaiheissa.  Palaamalla osa-alueisiin voit peilata kielenoppimistarinasi ja -kokemustesi vaikutuksia siihen, minkälainen olet kielenoppijana nyt ja lukion jälkeen.

Jatkoa perusopetuksen Kielisalkulle

Kieliprofiilin tavoitteena on jatkaa perusopetuksen puolella alkanutta kielisalkkutyöskentelyä. Lue lisää Kielisalkusta Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/eurooppalainen-kielisalkku.