Ruotsin kielen maamerkit

Tällä sivulla voit katsella/kuunnella suullisen kielitaidon maamerkkejä ruotsin kielestä. Videoiden alta löydät kyselyn, johon voit vastata oman arviosi puhujan kielitaidosta. Suullisen kielitaidon arviointiasteikon löydät täältä.

Myöhemmin sivulle tulee jokaiselle puhujalle virallinen arviointi ja sanallinen perustelu. Tällöin sivua voi navigoida taitotasojen perusteella. Sivulta löydät myös puhujien itsearvioinnit ja pohdintaa tehtävästä.

Tehtävä annetaan puhujalle äänityksen yhteydessä, jolloin äänitteessä kuulemasi kieli on spontaania ja valmistelematonta. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että kuulet kuinka puhuja käyttää täytesanoja ja miettii sanastoa. Puheen ei tarvitse tai tulekaan vastata laadultaan kirjoitettua tekstiä. Suullinen kielitaito on ennen kaikkea vuorovaikutuksellista ja tapahtuu usein arkisissa tilanteissa, ilman valmistautumista. Sivun puhujat saavat käyttää sanakirjaa yksittäisten sanojen etsimiseen, jos sille tuntuu olevan tarvetta.


SV Puhuja 1. “Min språkhistoria”

Itsearviointi: A2.2

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]


SV Puhuja 2: Min språkhistoria

Itsearviointi: B1.1. “Tehtävä oli mielestäni sopiva omaan osaamiseeni nähden. Olisi voinut olla ehkä jokin lisäkysymys, joka olisi lisännyt omaa pohdintaa asiasta. Oma sanavarasto ei riittännyt täysin. Joidenkin sanojen tarkistaminen etukäteen olisi auttanut.”

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]


SV Puhuja 3: Olika språk

Itsearviointi: B1.2. “Tein ilman valmistautumisaikaa, joten jouduin miettimään samalla kun tein. Sinänsä helppo tehtävä, mutta huomasi miten sanastoa on aika vähän kuvailla mitään arkitasoa syvempää.”

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]


SV Puhuja 4: Konst och självuttryck

Itsearviointi: B2.1. “Tehtävä oli ihan hauska! Oli mukava saada syy verestää kielitaitoja ja ilmaista itseään kielellä, jonka käyttöön ei arjessa ole paljonkaan mahdollisuuksia. Tehtävä ei ollut liian haastava, mutta sitä tehdessä huomasi selkeästi että sanavarasto on köyhtynyt kun kieltä ei ole päässyt aktiivisesti käyttämään. Haastavaa oli löytää sanoja ja pysyttäytyä kielessä ilman että hakee lainasanoja muista kielistä. Oli kuitenkin ihana huomata että sanavarasto-ongelmia lukuun ottamatta kielitaito on kuitenkin vielä melko sujuva ja lauseet muodostuvat suhteellisen vaivatta. Apua olisi ollut siitä jos olisi saanut hahmotella etukäteen vähän mitä haluaa sanoa, mutta tehtävän tarkoitus olisi siinä tietysti kärsinyt.”

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]


SV Puhuja 5: Källkritik

[tähän on tulossa taitotaso, kommentti, sekä puhujan itsearviointi ja pohdintaa]


SV Puhuja 6: Flera språk

Itsearviointi: B2.2, lähellä C1.1. “Tehtävänannot ihan selkeitä, kiva et saa vastaa vapaasti (siten varmaan tuleekin luonnollisii vastauksii), tuli vähän epäröintii ku hain sanoja. Hauska osallistua!”

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]


SV Puhuja 7

Itsearviointi: A1.2. “Tehtävä oli tosi mielenkiintoinen! Tehtävänannot oli musta hyviä. Tää oli myös paljon haastavampaa kuin esimerkiksi yliopiston ruotsinkurssin suullinen koe, koska aihetta en tiennyt etukäteen, enkä voinut valmistautua millään tavalla. Tuntui myös vaikeammalta puhua vain itsekseen ilman keskustelukumppania. Huomasin myös, kuinka olen unohtanut ihan perus perus sanastoakin… Kun keskustelee vain itsensä kanssa, niin helposti jää miettimään juuri sanomia asioita ja siksi nauhoitteeseenkin tuli aika pitkiä taukoja.”

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]


SV Puhuja 8

[tähän on tulossa taitotaso ja perustelu]