Kielinäytteitä Suomesta ja maailmalta

Moninaisessa maailmassamme on paljon kielellistä rikkautta sekä erilaisia ja eri tasoisia puhujia. Miten kielitaitoa käytetään vuorovaikutuksessa? Mihin omaa osaamista voisi peilata? 

Suullisen kielitaidon näytteistä

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä suullisen kielitaidon eri tasoista. Esimerkit havainnollistavat kehittyvän kielitaidon tasoja, joiden avulla arvioidaan puhujan taitoa tulkita ja tuottaa tekstiä sekä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus on muun muassa päivittäistä kielenkäyttöä, joka näkyy meillä kaikilla esimerkiksi arjessa, harrastuksissa ja työelämässä. Suullinen kielitaito on vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa ja erilaisin tavoittein, oli tilanne kaupan kassalla tai vaikka työhaastattelussa. Monelle meistä suullinen tuottaminen on ensisijainen itseilmaisutapamme.  

Nämä kielinäytteet ovat esimerkkejä kielitaidon tasosta puheena. Niiden kautta voi tarkastella esimerkiksi, kuinka eri tasoiset puhujat hyödyntävät erilaisia viestintästrategioita ja käyttävät kulttuurisesti sopivia viestinnän muotoja, kuten tervehdyksiä ja sanontoja.  

Kielinäytteiden tarkoitus

Sivuille kerättyjen kielitaidon näytteiden tarkoitus on auttaa kieltenoppijoita ja -opettajia hahmottamaan ja yhtenäistämään käsitystä suullisen kielitaidon arvioinnista. Esimerkkien oheen liitetään kuvaukset, joiden perusteella puhujien taitotaso on arvioitu, sekä sanallinen perustelu.  

KieliNäytteiden
määrä
Dialogi (kpl)Monologi (kpl)Alustava arvio
näytteen taitotasosta
Itse-
arviointi
Suomi55[Tulossa]A2.2-B1.1
Ruotsi88[Tulossa]A1.2, A2.2-C1.1
Englanti1239[Tulossa]B1.2, B2-C2

Täältä eri kielien kielinäytteisiin:

Huom. Sivuston kaikki toiminnallisuudet toimivat parhaiten käyttämällä selaimena Chromea. Esimerkiksi Internet Explorer ei tunnista taulukkoa eikä myöskään anna jättää arviota taitotasosta.

Suullisen kielitaidon arviointiasteikot

Suomessa on kaksi virallista kielitaidon arviointijärjestelmää, jossa testataan myös suullista kielitaitoa. Nämä ovat yleiset kielitutkinnot ja valtionhallinnon kielitutkinto. Kumpienkin arvointiasteikko on linkitetty eurooppalaisen viitekehyksen asteikkoon A1 – C2.

Taulukon otsikoita painamalla pääsee tutustumaan eri suullisen kielitaidon (puhumisen) arviointiasteikkoihin.  

Eurooppalainen
viitekehys
Kehittyvän kielitaidon 
tasojen asteikko, (LOPS 2003 ja 2015, 2019, på svenska)
Yleiset kielitutkinnot, på svenskaValtionhallinnon
kielitutkinto
 
A1 A1.1
A1.2
A1.3
1[taitotasoa ei 
arvoida valtionhallinnon kielitutkinnossa] 
A2A2.1
A2.2
2[taitotasoa ei 
arvoida valtionhallinnon kielitutkinnossa] 
B1B1.1
B1.2
3Tyydyttävä taito
B2B2.1
B2.2
4Hyvä taito
C1C1.15Hyvä taito
C2[näin korkeaa osaamisen
 tasoa ei lukiossa arvioida] 
6Erinomainen taito
Kielitaidon arvioinnin muunnostaulukko

Eurooppalaisen viitekehyksen asteikolle A1 – C2 linkitettyjä maamerkkisuorituksia maailmalta 

Euroopan neuvoston esimerkkejä puhetaidosta eri tasoilla (Eurooppalaisella viitekehyksellä) ja kielillä

Cambridge English sivustolta ja Youtube kanavalta löytyy esimerkkejä suullisesta kokeesta ja arvioinnista


IELTS (The International English Language Testing System)

  • IELTS kuuntelukokeeseen liittyviä videoita maamerkkisuorituksista löytyy täältä (AEhelp)

France Éducation International (CIEP): DVD “Spoken performances illustrating the 6 levels of the Common European Framework of Reference for Languages”

Katso myös

Lukion kielten perusteksteihin liittyviä käsitteitä

LOPS 2003 asteikot

Kehittyvän kielitaidon tasojen asteikko