Oppimisen tueksi

Lukio-opintojen aikana rakennat kieliprofiilin osana vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opintojasi. Profiili koostuu kokemuksistasi, tavoitteistasi sekä omasta ja yhteisestä pohdinnasta, joiden avulla voit esitellä omaa osaamistasi ja tavoitteitasi laaja-alaisesti ja persoonallisesti. 

Osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen tueksi on koottu seuraavat työkalut