Opintojen seuranta

Tältä sivulta löydät työkaluja, jotka tukevat oman osaamisesi arviointia ja auttavat sinua ottamaan omistajuutta omaan oppimiseesi.

Oppimisen itsearviointipolku

Oppimisen arviointipolku on rakennettu kolmen eri itsearviointipalikan pohjalta:

  • vuorovaikutustaidot eri kielissä
  • kielellinen ja kulttuurinen osaaminen
  • opiskelutaidot.

Palikat toimivat kieliprofiilisi selkärankana; ne auttavat jäsentämään kieliopintojen eri osa-alueita ja pohtimaan omaa osaamista eri taidoissa.