Opettajalle

Tämä verkkosivu on luonnosversio Opetushallituksen laatimasta tukimateriaalista kieliprofiiliin. Kieliprofiilin toteuttamistavoista ja sisällöstä päätetään paikallisesti. Opetushallituksen julkaisemaa tukimateriaalia voi hyödyntää tarpeen mukaan. Kieliprofiili voi koostua neljästä, toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta: 

  1. kielitaidon kartoitus 
  2. kieltenopiskelutaitojen ja kielenopiskelustrategioiden kartoitus 
  3. näytteet omasta kielitaidosta 
  4. todistukset, kieli-CV (mm. suullinen koe). 

Tämän sivuston tarkoitus on toimia tukena kieliprofiilin paikallisessa kehittämisessä. Tutustu materiaaliin selaamalla alla olevia linkkejä. Kaikkea materiaalia voidaan hyödyntää paikallisten ratkaisujen tukena.

Lyhyesti

Kieliprofiili pähkinänkuoressa

Kieliprofiili on opiskelijan näytesalkku, joka koostuu opiskelijan omista kokemuksista, tavoitteista sekä omasta ja opiskelijoiden yhteisestä pohdinnasta, joiden avulla opiskelija voi laaja-alaisesti ja persoonallisesti esitellä omaa osaamistaan ja tavoitteitaan. Kieliprofiilin tekeminen aloitetaan opintojen alussa ja sen eri osa-alueisiin palataan uudestaan opintojen eri vaiheissa.
Opiskelija laatii kieli-CV:n osana kieliprofiiliaan. Kieli-CV on yhteenveto opiskelijan taidoista eri kielissä ja hänen kieliopinnoissa karttuvasta laaja-alaisesta osaamisestaan.
Tätä tukimateriaalia voidaan hyödyntää erityisesti A-kielen 1. moduulissa. Tukimateriaali on laadittu puhuttelemaan opiskelijaa, joten tehtäviä voi hyödyntää sellaisinaan. Niitä voi myös palastella tai jatkokehittää omien tarpeiden mukaan. Samoihin tehtäviin on hyvä palata eri vaiheissa opintoja.
Tarkoitus on, että kieliprofiilia voi täydentää useilla eri kielillä.

Kuka/ketkä vastaavat kieliprofiilin tekemisestä lukiolaisten kanssa? Hoidetaanko se esimerkiksi ENA1- tai FINA1-moduulissa kaikissa kouluissa?

Tämä päätetään paikallisesti. Opiskelija laatii kieliprofiilin heti, kun hänen ensimmäinen pakollinen kielten opintojakso alkaa ja asiassa on hyvä tehdä yhteistyötä, ettei opiskelija joudu tekemään samoja asioita moneen kertaan.

Missä muussa kohdassa kuin ENA1- tai FINA1-moduulissa kieliprofiiliin palataan?

Tämä päätetään paikallisesti. Kieliprofiilia työstetään pääsääntöisesti vähintään A-kielen 1. ja 6. moduulissa (FINA5) sekä B-kielen 1. ja 5. moduulissa (FINB14). Kannustamme kuitenkin sisällyttämään kieliprofiilin osaksi jokaista opintojaksoa.

Mikä on kieli-CV? Missä moduulissa se kootaan?

“Kieli-CV” on kooste opiskelijan osaamisesta eri kielissä. Sen voi koota missä tahansa vaiheessa opintoja.

Missä moduuleissa tehdään kieliprofiilin tehtäviä ja millä kursseilla tulisi tehdä kieli-CV:n tuotoksia (kirjoitelma, video, jne.).

Tämä päätetään paikallisesti. Kieliprofiilia työstetään pääsääntöisesti vähintään A-kielen 1. ja 6. moduulissa (FINA5) sekä B-kielen 1. ja 5. moduulissa (FINB14). Kannustamme kuitenkin sisällyttämään kieliprofiilin osaksi jokaista opintojaksoa.
Kieli-CV:seen on hyvä liittää näyttöjä osaamisesta. Näyttöjä voidaan kerätä missä tahansa vaiheessa lukio-opintoja.