Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen on tietoa kontekstissa

Kielitaitoa ja kielenoppimistaitoja laaja-alaisen osaamisen valossa

Kielellinen ja kulttuurinen osaaminen kytkeytyvät laaja-alaiseen osaamiseen, jota kehität kaikissa lukion opintojaksoissa. Lukio-opintosihan eivät ole yksittäisiä sirpaleita tai tiedonjyviä, vaan niistä muodostuu laajempi yleissivistyksen kokonaisuus, jonka voimin kohtaat tulevaisuuden. Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa yksinkertaistettuna tällaisen laajemman kokonaisuuden hahmottumista ja – mikä tärkeintä – sen ottamista käyttöön.

Jotta laaja-alainen osaaminen voisi olla konkreettisesti tavoiteltavissa, se on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Osa-alueita ovat 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Vaikka on helppo kuvitella kieliopintojen auttavan vain vuorovaikutusosaamisesi sekä globaali- ja kulttuuriosaamisesi kehittämisessä, kielitaito ja kieltenoppimistaito ovat tosiasiassa keskeisiä kaikkien kuuden osa-alueen kannalta.

Tutustu alla olevien linkkien takaa löytyviin esimerkkitehtäviin, joissa pohditaan kielitaitoa ja kieltenoppimistaitoa laaja-alaisen osaamisen valossa. Tehtävät on jaoteltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden mukaan, jotta hahmotat niiden yhteyden kielitaitoosi ja kieltenoppimistaitoihisi.

Esimerkkejä

Kielitaito on demokratiataito