Kielitaitoa verkossa

Kielitaitotestit, ja muu sivuston materiaali, siirtyvät osoitteeseen https://www.oph.fi/fi/kieliprofiili

Testit ovat samat, mutta toteutettu eri pohjalla. Löydät ne täältä:

Kielitaitoa verkossa

Taitotasot

Mitä ovat kielitaidon taitotasot?

Tutustu Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin ja kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon

Testaa kielitaitosi!

Arvioi kielitaitoasi lyhyiden testien avulla:

Taitotaso A1: Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa

Taitotaso A2: Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

Taitotaso B1: selviytyminen arkielämässä

  • Esimerkiksi kyky ylläpitää vuorovaikutusta melko monenlaisissa tilanteissa sekä kyky selviytyä kielialueella
  • Testaa, oletko taitotasolla B1.1! (Toimiva peruskielitaito)

Taitotaso B2: selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä

Taitotaso C1: selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa

  • Esimerkiksi laajat kieliresurssit, jotka mahdollistavat varsin sujuvan ja tarkan viestinnän
  • Testaa, oletko taitotasolla C1.1! (Taitavan kielitaidon perustaso)

Kanavia kieltenopiskeluun

Selaa Youtube-soittolistaa, johon on koottu kielenopiskeluvideoita eri kanavilta.