Kieli-CV

Kieli-CV on työkalu, jonka avulla opiskelija tuo esiin kaiken sen kielitaidon, joka kätkeytyy arvosanojen taakse tai on hankittu muualla. Sen voi liittää osaksi CV:tä kuvaamaan vastaanottajalle omaa osaamistasoa laajemmin. Kieli-CV:llä osoitetaan paitsi kielitaitoa, myös kansainvälinen osaaminen, kiinnostus kieliin sekä halu käyttää kieliä työelämässä ja opinnoissa. 

Kieli-CV:stä on kehitetty demoversio, jota pilotoitiin syksyllä 2021. Demo esitellään lyhyesti alla olevassa videossa.

Ohjeistus Kieli-CV:n demoversioon

Kaikki kielitaitosi
= Kieli-CV!

Mikä?

Osana kieliprofiilia laaditaan Kieli-CV:n, jonka avulla opiskelija tekee kielitaitonsa ja kansainvälisen osaamisensa näkyväksi tulevaisuuden tarpeisiin. Kieli-CV on kieliprofiilin raportointityökalu: Siihen kiteytetään kieliprofiilissa tehty pohdinta omista kielitaidoista ja kansainvälisestä osaamisesta. Siten Kieli-CV tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kertoa kielitaidosta laajemmin kuin ansioluettelossa perinteisesti töihin tai jatko-opintoihin hakiessaan. 

Mitä Kieli-CV sisältää? 

Opiskelija kirjaa Kieli-CV:seen 

  • osaamisensa eri kielissä (arvioitu Kehittyvän kielitaidon asteikon taitotasoilla
  • vapaamuotoisen sanallisen kuvauksen erityistaidoistaan tai kielenoppimistarinastaan (”nostot”) 

Nostoissa opiskelija voi esimerkiksi kuvata, miten hän käyttää kieltä koulun ulkopuolella, sekä osaamista, jota on hankittu muualla kuin koulussa. Opiskelija itse valitsee, mitä taitoja hän haluaa esitellä nostoissa. Kuvausten tueksi opiskelija voi liittää linkkejä näyttöihin ja todistuksiin. Näytöt voivat olla esimerkiksi äänitiedostoja, videoita, podcasteja tai tekstejä kohdekielellä.  

Mihin Kieli-CV tehdään? 

Tavoitteenamme on tuottaa Kieli-CV:tä varten valtakunnallinen työkalu. Tätä varten on käynnissä kehittämishanke, jossa on kehitetty rautalankaversio kieli-cv:stä: 

Hanke etenee seuraavaksi demon kehittämiseen. Demo on valmis loppuvuodesta 2021. Koska työkalu on vasta kehitteillä, tässä vaiheessa voimme esitellä vain Kieli-CV:n sisältöjä. Tiedotamme lisää, kun hanke on edennyt pidemmälle.  

Työkalua odotellessa suosittelemme käyttämään seuraavanlaisia pohjia Kieli-CV:tä varten. Kieli-CV voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Opiskelija saa itse muokata pohjaa omannäköiseksi. Lataa myös täytettävät pohjat, jotta pääset alkuun! 

Kielitaidon itsearviointi

Arvioi kielitaitoasi lyhyiden testien avulla:

Taitotaso A1: Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa

Taitotaso A2: Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

Taitotaso B1: selviytyminen arkielämässä

  • Esimerkiksi kyky ylläpitää vuorovaikutusta melko monenlaisissa tilanteissa sekä kyky selviytyä kielialueella
  • Testaa, oletko taitotasolla B1.1! (Toimiva peruskielitaito)

Taitotaso B2: selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä

Taitotaso C1: selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa

  • Esimerkiksi laajat kieliresurssit, jotka mahdollistavat varsin sujuvan ja tarkan viestinnän
  • Testaa, oletko taitotasolla C1.1! (Taitavan kielitaidon perustaso)

Esimerkkejä kieli-CV:n koontiin

Tälle sivulle on koottu erilaisia tapoja esitellä omaa kielitaitoa. Esimerkkejä voi hyödyntää vapaasti eri tarkoituksiin.

Kielitaitoa on hyvä kuvailla käyttötilanteiden mukaan. Minkälaisissa tilanteissa ja millaisiin tarkoituksiin pystyt käyttämään kieliä?

Voit myös tarkastella osaamistasi kielittäin. Tärkeää on, että lukija saa välittömästi kokonaiskuvan taidoistasi.

Oman kielitaidon kehittymistä voi seurata myös erilaisia kuvaimia laatimalla. Lataa täältä koneellesi Excel-pohja, jolla voit tehdä itsellesi kuvan kielitaidostasi. Käytäthän selaimena Chromea, jotta pohja toimii.

Vastaa