Swedish language samples

On this page you can watch/listen to oral language samples in Swedish. You can find an assessment scale for oral language skills here.

Later on, a formal assessment and verbal justification will be provided for each speaker. The page can then be navigated by skill level. You will also find the speakers’ self-assessments and reflections on the task.

The task is given to most speakers at the time of the recording, so the language you hear in the recording is spontaneous and unprepared. This may mean that you hear the speaker using filler words and thinking about vocabulary. The quality of the speech does not have to or should not match the quality of written text. Oral language skills are above all interactive and often take place in everyday situations, without preparation. Speakers may use a dictionary to look up individual words if they feel the need to do so.


SV Speaker 1. “My language history”

Self assessment: A2.2

[coming: proficiency and explanation]


SV Speaker 2: My language history

Self assessment: B1.1. “Tehtävä oli mielestäni sopiva omaan osaamiseeni nähden. Olisi voinut olla ehkä jokin lisäkysymys, joka olisi lisännyt omaa pohdintaa asiasta. Oma sanavarasto ei riittännyt täysin. Joidenkin sanojen tarkistaminen etukäteen olisi auttanut.”

[coming: proficiency and explanation]


SV Puhuja 3: Olika språk

Self assessment: B1.2. “Tein ilman valmistautumisaikaa, joten jouduin miettimään samalla kun tein. Sinänsä helppo tehtävä, mutta huomasi miten sanastoa on aika vähän kuvailla mitään arkitasoa syvempää.”

[coming: proficiency and explanation]


SV Puhuja 4: Konst och självuttryck

Self assessment: B2.1. “Tehtävä oli ihan hauska! Oli mukava saada syy verestää kielitaitoja ja ilmaista itseään kielellä, jonka käyttöön ei arjessa ole paljonkaan mahdollisuuksia. Tehtävä ei ollut liian haastava, mutta sitä tehdessä huomasi selkeästi että sanavarasto on köyhtynyt kun kieltä ei ole päässyt aktiivisesti käyttämään. Haastavaa oli löytää sanoja ja pysyttäytyä kielessä ilman että hakee lainasanoja muista kielistä. Oli kuitenkin ihana huomata että sanavarasto-ongelmia lukuun ottamatta kielitaito on kuitenkin vielä melko sujuva ja lauseet muodostuvat suhteellisen vaivatta. Apua olisi ollut siitä jos olisi saanut hahmotella etukäteen vähän mitä haluaa sanoa, mutta tehtävän tarkoitus olisi siinä tietysti kärsinyt.”

[coming: proficiency and explanation]


SV Puhuja 5: Källkritik

[coming: proficiency and explanation]


SV Puhuja 6: Flera språk

Self assessment: B2.2, lähellä C1.1. “Tehtävänannot ihan selkeitä, kiva et saa vastaa vapaasti (siten varmaan tuleekin luonnollisii vastauksii), tuli vähän epäröintii ku hain sanoja. Hauska osallistua!”

[coming: proficiency and explanation]


SV Puhuja 7

Self assessment: A1.2. “Tehtävä oli tosi mielenkiintoinen! Tehtävänannot oli musta hyviä. Tää oli myös paljon haastavampaa kuin esimerkiksi yliopiston ruotsinkurssin suullinen koe, koska aihetta en tiennyt etukäteen, enkä voinut valmistautua millään tavalla. Tuntui myös vaikeammalta puhua vain itsekseen ilman keskustelukumppania. Huomasin myös, kuinka olen unohtanut ihan perus perus sanastoakin… Kun keskustelee vain itsensä kanssa, niin helposti jää miettimään juuri sanomia asioita ja siksi nauhoitteeseenkin tuli aika pitkiä taukoja.”

[coming: proficiency and explanation]


SV Puhuja 8

[coming: proficiency and explanation]