21. Monipuolinen kielitaito voimavarana

Monipuolisella kielitaidolla on vaikutusta mahdollisuuksiisi toimia kansainvälisesti esimerkiksi omassa koulussa, kunnassa tai laajemmin globaalisti. Keskustelkaa parin kanssa, miten kielitaidon laajuus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, Keskustelkaa lopuksi, mitä maailmankansalaisen osaamista teillä itsellä on ja miten sitä voisi kuvata.

20. Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden aloituspohdinta

Mitä on kansainvälisyys? Lue artikkeli Opetushallituksen sivuilta https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mita-koulujen-kansainvalisyys. Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa alla olevia kysymyksiä. Pohdinnan tukena voitte käyttää kansainvälisyyspyramidia. 1) Miten itse ymmärrät kansainvälisyyden? Mitä eroja näet  a) kansainvälisyydellä ja globaalisuudella  b) kansainväliset asiat – globaaliasiat  c) kansainvälisyysosaaminen – globaaliosaaminen? 2) Missä oppiaineissa on käsitelty globaalikasvatusta ja/tai maailmankansalaisuutta? Ovatko termit uusia vai tuttuja?Continue reading “20. Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden aloituspohdinta”

Miten kieliprofiili laaditaan?

Kieliprofiili – miksi sen laatiminen tuntuu mysteeriltä? Hyvä kysymys on tullut opettajalta, joka on uuden edessä ja ymmärrettävästi pohtii, mitä hänen tulee ensi elokuuhun mennessä hallita. Kieliprofiilin on opiskelijan työkalu, jonka tekemistä opettaja ohjeistaa. Kieliprofiili on tapa jäsentää osaamista ja oppimista. Kieliprofiili on toivottavasti tulevaisuusorientoitunut menetelmä tuoda kaikki kielitaito näkyviin, myös niiden kielten taito, joidenContinue reading “Miten kieliprofiili laaditaan?”

Koontia ja muistiinpanoja korkeakouluyhteistyön käynnistymisestä

11.11.2020 Korkeakouluyhteistyö, työelämä, kieli-cv Viimeisen puolen vuoden aikana olemme olleet yhteyksissä erilaisiin tahoihin, joiden tiedämme painiskelevan kielitaitoon liittyvien kysymysten kanssa. Viime viikolla työstimme kieliprofiilia korkeakoulujen, lukioiden ja lukiolaisten liiton edustajien kanssa. Lämmin kiitos osallistujille! Työpajassa loimme kokonaiskuvaa kieliprofiiliin liittyvistä tarpeista ja tavoitteista lukioiden ja korkeakoulujen muodostaman jatkumon näkökulmasta. Korkeakouluyhteistyö on tärkeä elementti kieliprofiilin kehittämisessä, silläContinue reading “Koontia ja muistiinpanoja korkeakouluyhteistyön käynnistymisestä”

KANSAINVÄLISYYS OSAAMISENA LOPS2019:SSA JA KIELIPROFIILISSA

Vuoden 2018 lukiolaki velvoittaa lukioita tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä osaamistaan. Tällaista mainintaa ei aiemmassa lukiolaissa ollut, ja voidaankin ajatella, että kansainvälisyys tuli nyt kertaheitolla lukiokoulutukseen. Näin ei tietenkään ole: lukiot ovat perinteisesti järjestäneet toimintaansa niin, että lukiolaisilla on ollut mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan niin erilaisilla hankkeilla, vaihto-ohjelmilla kuin kotikansainvälisyydenkin keinoin. Vielä tärkeämmin: lukiotContinue reading “KANSAINVÄLISYYS OSAAMISENA LOPS2019:SSA JA KIELIPROFIILISSA”

Kieliprofiilin syyskuulumisia

Kun lukion uudet opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin marraskuussa 2019, käynnistyi kielten opetussuunnitelmiin sisältyvän kieliprofiilin kokonaiskäsitteen ja tukiaineistojen työstäminen. Kieliprofiili kiteyttää monia tuttuja, pitkäaikaisia kielenopetuksen ja –oppimisen tavoitteita ja toimintatapoja. Näitä ovat esimerkiksi EVK-viitekehyksen parempi hyödyntäminen, monikielisyyden näkyväksi tekeminen ja jatko-opintoja, työuria ja elämää varten oppimiseen kannustaminen. Kaikki tuo tuttua lukion kieltenopetukselle, mutta samalla kielivalinnat kapeutuvat jaContinue reading “Kieliprofiilin syyskuulumisia”

Terveisiä LUKE-verkostolle

Tämä teksti kirjoitettiin LUKE-verkoston syksyn 2020 julkaisuun. Julkaisemme tekstin myös tällä alustalla ensimmäisenä blogipostauksena. Kieliprofiili vahvistaa osaamista ja hyvinvointia Uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 myötä jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen kieliprofiilin lukio-opintojensa aikana. Velvoite kirjattiin perusteisiin melko väljästi, koska haluttiin jättää tilaa paikalliselle työlle ja kehittämiselle. Kieliprofiili mainitaan perusteissa vain muutamassa kohdassa, eli vieraiden kieltenContinue reading “Terveisiä LUKE-verkostolle”

1. Motivaatiokirje

Laadi opintojesi alussa motivaatiokirje itsellesi. Mitä odotat itseltäsi lukion kieltenopiskelijana? Minkälaisia tavoitteita voisit asettaa itsellesi? Miten hyödyt kielitaidosta opinnoissasi ja lukion jälkeen? Sisällytä kirjeeseen seuraavat asiat: Säilytä kirjoittamasi kirje, sillä palaat siihen opintojesi loppuvaiheessa.