Miten kieliprofiili laaditaan?

Kieliprofiili – miksi sen laatiminen tuntuu mysteeriltä? Hyvä kysymys on tullut opettajalta, joka on uuden edessä ja ymmärrettävästi pohtii, mitä hänen tulee ensi elokuuhun mennessä hallita. Kieliprofiilin on opiskelijan työkalu, jonka tekemistä opettaja ohjeistaa. Kieliprofiili on tapa jäsentää osaamista ja oppimista. Kieliprofiili on toivottavasti tulevaisuusorientoitunut menetelmä tuoda kaikki kielitaito näkyviin, myös niiden kielten taito, joidenContinue reading ”Miten kieliprofiili laaditaan?”

37. Palautteen antaminen

Käsitelkää yhdessä parisi kanssa jotain opiskelujen aikana tehtyä suoritusta. Kyse voi olla esimerkiksi esseestä tai tunnilla tehtävästä suullisesta tehtävästä. Anna parillesi palautetta hänen suorituksestaan. Pohdi seuraavia asioita Mikä suorituksessa oli erityisen toimivaa? Mihin asioihin itse tarttuisit, jotta suorituksesta tulisi entistä parempi? Millä keinoin tekijä voisi parantaa suoritustaan? Mistä voisi saada apua tai esimerkkejä? Pohdi esimerkiksiContinue reading ”37. Palautteen antaminen”

Koontia ja muistiinpanoja korkeakouluyhteistyön käynnistymisestä

11.11.2020 Korkeakouluyhteistyö, työelämä, kieli-cv Viimeisen puolen vuoden aikana olemme olleet yhteyksissä erilaisiin tahoihin, joiden tiedämme painiskelevan kielitaitoon liittyvien kysymysten kanssa. Viime viikolla työstimme kieliprofiilia korkeakoulujen, lukioiden ja lukiolaisten liiton edustajien kanssa. Lämmin kiitos osallistujille! Työpajassa loimme kokonaiskuvaa kieliprofiiliin liittyvistä tarpeista ja tavoitteista lukioiden ja korkeakoulujen muodostaman jatkumon näkökulmasta. Korkeakouluyhteistyö on tärkeä elementti kieliprofiilin kehittämisessä, silläContinue reading ”Koontia ja muistiinpanoja korkeakouluyhteistyön käynnistymisestä”

KANSAINVÄLISYYS OSAAMISENA LOPS2019:SSA JA KIELIPROFIILISSA

Vuoden 2018 lukiolaki velvoittaa lukioita tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä osaamistaan. Tällaista mainintaa ei aiemmassa lukiolaissa ollut, ja voidaankin ajatella, että kansainvälisyys tuli nyt kertaheitolla lukiokoulutukseen. Näin ei tietenkään ole: lukiot ovat perinteisesti järjestäneet toimintaansa niin, että lukiolaisilla on ollut mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan niin erilaisilla hankkeilla, vaihto-ohjelmilla kuin kotikansainvälisyydenkin keinoin. Vielä tärkeämmin: lukiotContinue reading ”KANSAINVÄLISYYS OSAAMISENA LOPS2019:SSA JA KIELIPROFIILISSA”

Kieliprofiilin syyskuulumisia

Kun lukion uudet opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin marraskuussa 2019, käynnistyi kielten opetussuunnitelmiin sisältyvän kieliprofiilin kokonaiskäsitteen ja tukiaineistojen työstäminen. Kieliprofiili kiteyttää monia tuttuja, pitkäaikaisia kielenopetuksen ja –oppimisen tavoitteita ja toimintatapoja. Näitä ovat esimerkiksi EVK-viitekehyksen parempi hyödyntäminen, monikielisyyden näkyväksi tekeminen ja jatko-opintoja, työuria ja elämää varten oppimiseen kannustaminen. Kaikki tuo tuttua lukion kieltenopetukselle, mutta samalla kielivalinnat kapeutuvat jaContinue reading ”Kieliprofiilin syyskuulumisia”

Terveisiä LUKE-verkostolle

Tämä teksti kirjoitettiin LUKE-verkoston syksyn 2020 julkaisuun. Julkaisemme tekstin myös tällä alustalla ensimmäisenä blogipostauksena. Kieliprofiili vahvistaa osaamista ja hyvinvointia Uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 myötä jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen kieliprofiilin lukio-opintojensa aikana. Velvoite kirjattiin perusteisiin melko väljästi, koska haluttiin jättää tilaa paikalliselle työlle ja kehittämiselle. Kieliprofiili mainitaan perusteissa vain muutamassa kohdassa, eli vieraiden kieltenContinue reading ”Terveisiä LUKE-verkostolle”

1. Motivaatiokirje

Laadi opintojesi alussa motivaatiokirje itsellesi. Mitä odotat itseltäsi lukion kieltenopiskelijana? Minkälaisia tavoitteita voisit asettaa itsellesi? Miten hyödyt kielitaidosta opinnoissasi ja lukion jälkeen? Sisällytä kirjeeseen seuraavat asiat: Kuvaus omasta kielitaidosta joka koostuu kotikielistäsi sekä koulussa ja koulun ulkopuolella oppimistasi kielistä. Kirjoita esimerkiksi mitä kieliä osaat ja missä tilanteissa voit niitä käyttää? Millä kielillä tykkäät lukea, minkäContinue reading ”1. Motivaatiokirje”

2. Kaikki kielitaitoni

Luettele kaikki perheesi tai sukulaistesi kanssa käyttämäsi kielet ja murteet. Koulussa opiskelemasi kielet. Muista mainita mahdolliset kielikerhot, lyhytkurssit ja kielisuihkutukset myös päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun puolelta. Millä kielellä olet käynyt koulua? Harrastuksissasi ja vapaa-ajallasi kuulemasi ja käyttämäsi kielet. Minkälaista kielitaitoa esimerkiksi kaveriporukastasi löytyy? Muut kielimaailmaasi kuuluvat kielet eli yhteisösi kielet. Mitä kieliä lukiossasi puhutaan?Continue reading ”2. Kaikki kielitaitoni”

35. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohdi vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi kielenoppijana. Voit tehdä tehtävän myös parin kanssa tai ryhmissä. Vahvuuteni kielenoppijana Mitä asioita tai millä tavoin opit kieltä helpoiten? Miksi joidenkin asioiden opettelu sujuu sinulta helposti? Osaatko sen perusteella arvioida, mitä ovat vahvuutesi kielenoppijana? Kehittämiskohteeni kielenoppijana Mitkä asiat vaativat eniten aikaa ja panostusta oppiaksesi? Onko kieltenopiskelussasi tullut vastaan hetkiä, joissa etContinue reading ”35. Vahvuudet ja kehittämiskohteet”

10. Alkeellisen kielitaidon hyödyntäminen

Keskustele pareittain tai kaverisi kanssa. Oletko joutunut tilanteeseen, jossa jonkin kielen alkeiden osaamisesta oli hyötyä? Mitä tapahtui ja miten tilanne eteni? Mitä kieliä tai muita apuja päädyitte käyttämään? Keksikää parisi kanssa tilanne, jossa tapaatte ensimmäistä kertaa käyttämällä jotain muuta kieltä tai kieliä kuin äidinkieltänne.