Monipuolinen kielitaito voimavarana

Monipuolisella kielitaidolla on vaikutusta mahdollisuuksiisi toimia kansainvälisesti esimerkiksi omassa koulussa, kunnassa tai laajemmin globaalisti. Keskustelkaa parin kanssa, miten kielitaidon laajuus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen,a) miten voit hyödyntää kielitaitoasi, kun oppitunnilla vierailee vaihto-opiskelijab) miten voit hyödyntää kielitaitoasi lukion kansainvälisissä yhteistyöprojekteissac) miten voit hyödyntää kielitaitoasi harrastuksissa tai muuten vapaa-ajalla, kun joudut neuvomaan henkilöä, joka ei puhu äidinkieltäsi?Continue reading ”Monipuolinen kielitaito voimavarana”

Kaikki kielitaitoni

Luettele kaikki perheesi/sukulaistesi kanssa käyttämäsi kielet ja murteet. Luettele koulussa opiskelemasi kielet. Muista mainita mahdolliset kielikerhot, lyhytkurssit ja kielisuihkutukset myös päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun puolelta. Millä kielellä olet käynyt koulua? Luettele harrastuksissasi ja vapaa-ajallasi kuulemasi ja käyttämäsi kielet. Minkälaista kielitaitoa esimerkiksi kaveriporukastasi löytyy? Luettele muut kielimaailmaasi kuuluvat kielet eli yhteisösi kielet. Mitä kieliä lukiossasiContinue reading ”Kaikki kielitaitoni”

Arjen kielet

Hyödynnätkö arjessasi useita eri kieliä? Miten? Miten voisit hyödyntää muiden kielten osaamistasi ymmärtääksesi jotain tiettyä kieltä? Lainaatko eri kielistä sanoja silloin, kun et muista tiettyä termiä toisella kielellä? Anna pari esimerkkiä.

Kielitaitoa ja -tietoa kontekstissa

Laadi miellekartta, jossa yhdistät tavoitteitasi ja tavoitteiden vaatiman kielitaidon. Minkälaisissa eri tilanteissa tarvitset kieltä? Mitä toivot tulevaisuudelta? Minkälaista osaamista tarvitset? Voit katsoa alla olevasta kuvasta mallia.

Kielitaidon ylläpitäminen

Miten voit ylläpitää osaamistasi jo hankkimissasi kielissä? Mitä voisit tehdä kehittääksesi kielitaitoasi joko laajentamalla jo olemassa olevaa osaamista eri kielissä tai opiskelemalla uusia kieliä? Yritä miettiä vastaustasi konkreettisten käyttötarpeiden tai -tilanteiden näkökulmasta. Jos haluaisit esimerkiksi oppia sanastoa, minkälaista sanastoa tarvitsisit ja minkälaisissa tilanteissa sitä käyttäisit?

Monikielisyyden hyödyt

Pohdi parin kanssa: Missä (esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa) ja keiden kanssa käytät eri kieliä? Voitko hyödyntää niitä, kun yrität ymmärtää tai oppia muita kieliä? Voitko esimerkiksi hyödyntää englannin taitojasi ymmärtääksesi yksittäisiäkin sanoja saksankielisestä tekstistä? Miten? Onko sinulla kokemusta vastaavasta tilanteesta?

Kielen sovittaminen kontekstiin

Keskustele perheesi/sukusi/tuttavapiirisi kanssa eri murteista ja kielistä, joita puhutte. Tunnetteko henkilöitä, jotka vaihtavat tapaansa puhua eri ihmisten kanssa? Vaihdatko itse tapaasi puhua (murre, voimasanojen käyttö, meemit jne.) eri ihmisten kanssa? Minkälaista kielellisiä tai kulttuurisia eroja perheesi/sukusi/tuttavapiirisi sisällä on? Minkälaisia kielellisiä tai kulttuurisia ilmiöitä joudut selittämään tai sinulle selitetään? Mieti esimerkiksi nettikulttuuria, johonkin aikakauteen liittyviä ilmiöitäContinue reading ”Kielen sovittaminen kontekstiin”