21. Monipuolinen kielitaito voimavarana

Monipuolisella kielitaidolla on vaikutusta mahdollisuuksiisi toimia kansainvälisesti esimerkiksi omassa koulussa, kunnassa tai laajemmin globaalisti. Keskustelkaa parin kanssa, miten kielitaidon laajuus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten voit hyödyntää kielitaitoasi, kun oppitunnilla vierailee vaihto-opiskelija miten voit hyödyntää kielitaitoasi lukion kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa miten voit hyödyntää kielitaitoasi harrastuksissa tai muuten vapaa-ajalla, kun joudut neuvomaan henkilöä, joka ei puhu äidinkieltäsi?Continue reading ”21. Monipuolinen kielitaito voimavarana”

10. Alkeellisen kielitaidon hyödyntäminen

Keskustele pareittain tai kaverisi kanssa. Oletko joutunut tilanteeseen, jossa jonkin kielen alkeiden osaamisesta oli hyötyä? Mitä tapahtui ja miten tilanne eteni? Mitä kieliä tai muita apuja päädyitte käyttämään? Keksikää parisi kanssa tilanne, jossa tapaatte ensimmäistä kertaa käyttämällä jotain muuta kieltä tai kieliä kuin äidinkieltänne.

3. Kielten käyttö eri tilanteissa

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi tehtävässä ”Kaikki kielitaitoni”. Pohdi parin kanssa: Missä (esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa) ja keiden kanssa käytät eri kieliä? Käytätkö kieliä eri tavalla koulussa ja kotona? Opettajalle: Tehtävää voidaan käyttää moduulissa 1 suullisen kielitaidon todistusta varten annettavana suullisena näyttönä, pari- tai yksilösuorituksena.