Monipuolinen kielitaito voimavarana

Monipuolisella kielitaidolla on vaikutusta mahdollisuuksiisi toimia kansainvälisesti esimerkiksi omassa koulussa, kunnassa tai laajemmin globaalisti. Keskustelkaa parin kanssa, miten kielitaidon laajuus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen,a) miten voit hyödyntää kielitaitoasi, kun oppitunnilla vierailee vaihto-opiskelijab) miten voit hyödyntää kielitaitoasi lukion kansainvälisissä yhteistyöprojekteissac) miten voit hyödyntää kielitaitoasi harrastuksissa tai muuten vapaa-ajalla, kun joudut neuvomaan henkilöä, joka ei puhu äidinkieltäsi?Continue reading ”Monipuolinen kielitaito voimavarana”

Arjen kielet

Hyödynnätkö arjessasi useita eri kieliä? Miten? Miten voisit hyödyntää muiden kielten osaamistasi ymmärtääksesi jotain tiettyä kieltä? Lainaatko eri kielistä sanoja silloin, kun et muista tiettyä termiä toisella kielellä? Anna pari esimerkkiä.

Kieli somessa

Pohdi eri tilanteissa ja eri tarkoituksissa käyttämääsi kieltä. Kuvaa lyhyesti (alle 50 sanaa), miten käytät kieltä sosiaalisessa mediassa. Muista, että myös hymiöt, kuvat, videot ja ääniviestit ovat viestintätapoja. Kuvaa lyhyesti, miten viestiminen kavereiden kanssa ja perheessä eroavat toisistaan. Voit esimerkiksi miettiä, käytätkö kieltä eri tavalla (esimerkiksi enemmän hymiöitä, huolitellumpaa kieltä), kun puhut perheenjäsenillesi.

Kielten käyttö eri tilanteissa

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi tehtävässä ’Kaikki kielitaitoni’. Pohdi parin kanssa: Missä (esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa) ja keiden kanssa käytät eri kieliä? Käytätkö kieliä eri tavalla koulussa ja kotona? Opettajalle: Tehtävää voidaan käyttää moduulissa 1 suullisen kielitaidon todistusta varten annettavana suullisena näyttönä; dialogina tai monologina.

Kielitaitotasot tilanteissa

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi ’Kaikki kielitaitoni’. Pohdi, miten voit käyttää kaikkia listaamiasi kieliä. Jos et pääse alkuun, voit aloittaa vertailemalla, miten pystyt käyttämään eri kieliä tietyissä tilanteissa. Pyri välttämään liian yleisluontoisia kuvauksia, kuten ”puhun hyvin ruotsia ja tyydyttävästi ranskaa”.

Kielitaidon kuvaaminen

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi tehtävässä 11. Täydennä kullekin osaamallesi kielelle sanallinen kuvaus osaamisestasi alla olevaan taulukkoon.  Kirjaa samaan soluun myös Kehittyvän kielitaidon asteikon mukainen taitotaso. Määritä itsellesi tavoite: mitä voisit osata vielä paremmin kussakin kielessä?  Täydennä taulukkoa lukio-opiskelun edetessä ja linkitä kullekin kielelle näytteitä osaamisestasi. Sijoita opintojesi lopuksi viimeinen sarake kieli-CV:seesi. Kieli Syksy 2020Continue reading ”Kielitaidon kuvaaminen”