Kaikki kielitaitoni

Luettele kaikki perheesi/sukulaistesi kanssa käyttämäsi kielet ja murteet. Luettele koulussa opiskelemasi kielet. Muista mainita mahdolliset kielikerhot, lyhytkurssit ja kielisuihkutukset myös päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun puolelta. Millä kielellä olet käynyt koulua? Luettele harrastuksissasi ja vapaa-ajallasi kuulemasi ja käyttämäsi kielet. Minkälaista kielitaitoa esimerkiksi kaveriporukastasi löytyy? Luettele muut kielimaailmaasi kuuluvat kielet eli yhteisösi kielet. Mitä kieliä lukiossasiContinue reading ”Kaikki kielitaitoni”

Alkeellisen kielitaidon hyödyntäminen

Keskustelkaa parin kanssa. Oletko joutunut tilanteeseen, jossa jonkin kielen alkeiden osaamisesta oli hyötyä? Mitä tapahtui ja miten tilanne eteni? Mitä kieliä tai muita apuja päädyitte käyttämään? Keksikää parisi kanssa tilanne, jossa tapaatte ensimmäistä kertaa käyttämällä jotain muuta kieltä tai kieliä kuin äidinkieltänne.