Mediaatio kielen käyttönä

Tutustu mediaation osa-alueisiin kuvassa. Keskustele parin kanssa. Miten hyödynnät mediaation keinoja, kun puhut toiselle äidinkielelläsi (yhteinen äidinkieli). äidinkielelläsi henkilölle, jolle äidinkielesi on vieras kieli itsellesi vieraalla kielellä henkilölle, jolle kieli on äidinkieli? kieltä, joka on molemmille puhujille vieras.

Työelämän kielitaitotarpeet

Lue Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn selvityksen loppuraportin abstrakti s. 2–3 ja luku 5.5.1 Kielenkäyttötilanteet työssä: s. 27 – 32. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/KieVi/Raportti%20Kielitaitotarpeet.pdf. Raportissa selvitettiin kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä: a) Luettele muutama mahdollinen työ, jossa voisit kuvitella työskenteleväsi lukion jälkeen. b) Pohdi, minkälaista kieltä mainitsemissasi ammateissa vaaditaan. Voit hyödyntää yllä mainittua selvitystä tukena pohdinnallesi. c) Pohdi seuraavaksi, miten kielitaitoContinue reading ”Työelämän kielitaitotarpeet”

Oma motivaatio opiskella kieliä

Katso British Councilin video: https://www.youtube.com/watch?v=l57XikZUURU. a) Mitä kieliä voisit opiskella enemmän? b) Miten realistiset tavoitteet ja oppimisen seuranta auttavat ylläpitämään motivaatiota opiskella kieliä? c) Miten saisit omasta opiskelustasi motivoivampaa?

Palautteen saaminen

Ota esiin jokin lukiossa tekemäsi näyttö osaamisestasi jossakin kielessä (esim. essee). a) Minkälaista asioista olet saanut palautetta? (esim. tekstin rakenne, sujuvuus, oikeinkirjoitus) b) Ymmärsitkö saamasi palautteen? c) Tuntuiko saamasi palaute relevantilta? Oikeudenmukaiselta? d) Auttoiko saamasi palaute ymmärtämään mitä taitoja voisit vielä petrata? Mihin voisit vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota saadaksesi paremman tuloksen? Miten voisit kehittää taitojasi?Continue reading ”Palautteen saaminen”

Palautteen antaminen

Käsitelkää yhdessä parisi kanssa jotain opiskelujen aikana tehtyä suoritusta. Kyse voi olla esimerkiksi esseestä tai tunnilla tehtävästä suullisesta tehtävästä. a) Anna parillesi palautetta hänen suorituksestaan. Pohdi seuraavia asioita Mikä suorituksessa oli erityisen toimivaa? Mihin asioihin itse tarttuisit, jotta suorituksesta tulisi entistä parempi? Millä keinoin tekijä voisi parantaa suoritustaan? Mistä voisi saada apua tai esimerkkejä (oppimateriaalit,Continue reading ”Palautteen antaminen”

Kieli ja kulttuuri vuorovaikutustilanteissa

Miten helposti kiinnität huomiota kielellisestä tai kulttuurisesta moninaisuudesta johtuviin eroihin vuorovaikutuksessa? Millaisista asioista silloin on kysymys? Miten reagoit havaitsemiisi eroavaisuuksiin?

Kaikki kielitaitoni

Luettele kaikki perheesi/sukulaistesi kanssa käyttämäsi kielet ja murteet. Luettele koulussa opiskelemasi kielet. Muista mainita mahdolliset kielikerhot, lyhytkurssit ja kielisuihkutukset myös päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun puolelta. Millä kielellä olet käynyt koulua? Luettele harrastuksissasi ja vapaa-ajallasi kuulemasi ja käyttämäsi kielet. Minkälaista kielitaitoa esimerkiksi kaveriporukastasi löytyy? Luettele muut kielimaailmaasi kuuluvat kielet eli yhteisösi kielet. Mitä kieliä lukiossasiContinue reading ”Kaikki kielitaitoni”

Vahvuudet ja kehittämiskohdat

Pohdi vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi kielenoppijana. Voit tehdä tehtävän myös parin kanssa tai ryhmissä. Vahvuuteni kielenoppijana Mitä asioita tai millä tavoin opit kieltä helpoiten? Miksi joidenkin asioiden opettelu sujuu sinulta helposti? Osaatko sen perusteella arvioida, mitä ovat vahvuutesi kielenoppijana? Kehittämiskohteeni kielenoppijana Mitkä asiat vaativat eniten aikaa ja panostusta oppiaksesi? Onko kieltenopiskelussasi tullut vastaan hetkiä, joissa etContinue reading ”Vahvuudet ja kehittämiskohdat”

Kieleni ja kulttuurini

Pohtikaa ryhmissä tai yhdessä: Mitä kotikielenne teille merkitsevät? Voitte pohtia esimerkiksi oikeutta käyttää omaa kotikieltä tai kotikieliä. Mihin tai minkälaisiin kulttuureihin samaistutte? Voit pohtia kulttuuria sen perusteella, mitkä yhteisöt määrittävät tapaa olla sinä tai vaikuttavat tapaasi hahmottaa maailmaa. Yhteisöjä (ja kulttuureja) voivat olla niin kaveriporukat, harrasteryhmät, perhe, sukulaiset, yhteiskunta jne. Koetteko, että edellä pohdituilla onContinue reading ”Kieleni ja kulttuurini”