Miten kieliprofiili laaditaan?

Kieliprofiili – miksi sen laatiminen tuntuu mysteeriltä? Hyvä kysymys on tullut opettajalta, joka on uuden edessä ja ymmärrettävästi pohtii, mitä hänen tulee ensi elokuuhun mennessä hallita. Kieliprofiilin on opiskelijan työkalu, jonka tekemistä opettaja ohjeistaa. Kieliprofiili on tapa jäsentää osaamista ja oppimista. Kieliprofiili on toivottavasti tulevaisuusorientoitunut menetelmä tuoda kaikki kielitaito näkyviin, myös niiden kielten taito, joidenContinue reading ”Miten kieliprofiili laaditaan?”

42. Äidinkielen hyödyntäminen kielenoppimisessa

Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa Miten hyödynnätte äidinkiel(t)en osaamistanne uuden kielen oppimisessa? Miten hyödynnätte äidinkielen tunneilla kehittyviä taitoja muiden kielten opiskelussa? Tällaisia ovat esimerkiksi esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot sekä taito jäsentää ja tuoda koheesiota tekstiin.

41. Monikielisyys kieltenoppimisessa

Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa kielten välisiä yhtymäkohtia, kuten yhteyksiä sanastossa, kielten rakenteissa, viestintätyyleissä ja kulttuureissa. Minkälaisia yhteyksiä tunnistatte? Hyödynnätkö osaamiesi kielten samankaltaisuuksia oppiaksesi kieliä paremmin? Millä tavoin?

45. Työelämän kielitaitotarpeet

Lue Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn selvityksen loppuraportin abstrakti s. 2–3 ja luku 5.5.1 Kielenkäyttötilanteet työssä: s. 27–32. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/KieVi/Raportti%20Kielitaitotarpeet.pdf. Raportissa selvitettiin kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä. Luettele muutama mahdollinen työ, jossa voisit kuvitella työskenteleväsi lukion jälkeen. Pohdi, minkälaista kielitaitoa mainitsemissasi ammateissa vaaditaan. Voit hyödyntää yllä mainittua selvitystä tukena pohdinnallesi. Pohdi seuraavaksi, miten kielitaito voisi kehittyä luettelemiesi töiden ohessa.Continue reading ”45. Työelämän kielitaitotarpeet”

40. Oma motivaatio opiskella kieliä

Katso British Councilin video: https://www.youtube.com/watch?v=l57XikZUURU. a) Mitä kieliä voisit opiskella enemmän? b) Miten realistiset tavoitteet ja oppimisen seuranta auttavat ylläpitämään motivaatiota opiskella kieliä? c) Miten saisit omasta opiskelustasi motivoivampaa?

38. Palautteen saaminen

Ota esiin jokin lukiossa antamasi näyttö osaamisestasi jossakin kielessä, esimerkiksi essee. Minkälaista asioista olet saanut palautetta? Pohdi esimerkiksi tekstin rakennetta, sujuvuutta tai oikeinkirjoitusta. Ymmärsitkö saamasi palautteen? Tuntuiko saamasi palaute relevantilta? Oikeudenmukaiselta? Auttoiko saamasi palaute ymmärtämään mitä taitoja voisit vielä petrata? mihin voisit vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota saadaksesi paremman tuloksen? miten voisit kehittää taitojasi? Tämä tehtäväContinue reading ”38. Palautteen saaminen”

37. Palautteen antaminen

Käsitelkää yhdessä parisi kanssa jotain opiskelujen aikana tehtyä suoritusta. Kyse voi olla esimerkiksi esseestä tai tunnilla tehtävästä suullisesta tehtävästä. Anna parillesi palautetta hänen suorituksestaan. Pohdi seuraavia asioita Mikä suorituksessa oli erityisen toimivaa? Mihin asioihin itse tarttuisit, jotta suorituksesta tulisi entistä parempi? Millä keinoin tekijä voisi parantaa suoritustaan? Mistä voisi saada apua tai esimerkkejä? Pohdi esimerkiksiContinue reading ”37. Palautteen antaminen”

Koontia ja muistiinpanoja korkeakouluyhteistyön käynnistymisestä

11.11.2020 Korkeakouluyhteistyö, työelämä, kieli-cv Viimeisen puolen vuoden aikana olemme olleet yhteyksissä erilaisiin tahoihin, joiden tiedämme painiskelevan kielitaitoon liittyvien kysymysten kanssa. Viime viikolla työstimme kieliprofiilia korkeakoulujen, lukioiden ja lukiolaisten liiton edustajien kanssa. Lämmin kiitos osallistujille! Työpajassa loimme kokonaiskuvaa kieliprofiiliin liittyvistä tarpeista ja tavoitteista lukioiden ja korkeakoulujen muodostaman jatkumon näkökulmasta. Korkeakouluyhteistyö on tärkeä elementti kieliprofiilin kehittämisessä, silläContinue reading ”Koontia ja muistiinpanoja korkeakouluyhteistyön käynnistymisestä”

8. Kielitietoisuus ja oppiaineiden kielet

Minkälaista kieltä käytetään eri oppiaineissa? Pohdi kieltä kahdessa eri oppiaineessa, jotka eivät ole kieliaineita. Muista huomioida myös taito- ja taideaineet, kuten liikunta, musiikki ja kuvataide. Millä tavoin kieli on erilaista? Onko kyse esim. matematiikan taloudellisesta kielenkäytöstä tai kehonkielen luovasta ilmaisusta? Millä tavoin mainitsemasi taidot liittyvät kielten tunneilla oppimaasi kieleen? Tämä tehtävä voidaan tehdä myös pareittainContinue reading ”8. Kielitietoisuus ja oppiaineiden kielet”

7. Kielitietoisuus ja kapulakieli

Ryhmätehtävä a) Lukekaa Kalevan verkkolehdessä julkaistu artikkeli (Kaleva 18.10.2014): https://www.kaleva.fi/tama-tekstihirvio-saa-haukkomaan-henkea-oletko-tor/1926998. b) Artikkelissa mainitaan muutama esimerkki kapulakielestä, esimerkiksi ”Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksessa pyritään tunnistamaan oikeusministeriön keskeisimmät yhteistyömuodot kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä paikantamaan yhteistyön haasteet. Tavoitteena on kartoittaa hyviä käytäntöjä ja kehittää ministeriön toimintatapoja sidosryhmien kannalta avoimemmiksi sekä antaa virkamiehille käytännön työkaluja laadukkaaseen sidosryhmäyhteistyöhön. Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen pyrkimyksenä on luodaContinue reading ”7. Kielitietoisuus ja kapulakieli”