TESTI: Testaa oletko taitotasolla A1.1!

Taitotaso A1: Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa

  • Esimerkiksi muutamia opittuja fraaseja
Tarvitsen paljon apukeinoja (esim. eleitä, piirtämistä, sanastoja, nettiä). Osaan joskus arvailla tai päätellä yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitaitoni perusteella. Osaan ilmaista, olenko ymmärtänyt.

Selviydyn satunnaisesti ja viestintäkumppanini tukemana muutamasta, kaikkein yleisimmin toistuvasta ja rutiininomaisesta viestintätilanteesta.

Ymmärrän vähäisen määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja ilmauksia. Tunnen kirjainjärjestelmän tai hyvin rajallisen määrän kirjoitusmerkkejä.

Osaan ilmaista itseäni puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Äännän joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi. Osaan kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

Osaan käyttää muutamia kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia (tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen) joissakin kaikkein rutiininomaisimmissa sosiaalisissa kontakteissa.