Vuosi kieliprofiilia

Ensimmäinen vuosi lukion kieliprofiilia on nyt takana, ja millainen vuosi onkaan ollut. Poikkeusoloja, nopeita käänteitä, turvallisuusvälejä ja maskeja. Kiitos kaikille teille, jotka olette jaksaneet paneutua myös kieliprofiilin kehittämiseen. Nyt on lomakausi alkamassa, mikä toivottavasti antaa aikaa kerätä toisenlaisiakin kokemuksia ja rentoutua.

Haluamme tehdä pientä välitilinpäätöstä – mihin on päästy ja missä merkeissä syksy alkaa.

Toiveenamme on, että olemme tarjonneet riittävästi tukea ja konkretiaa kieliprofiilin tavoitteiden kirkastamiseksi. Kieliprofiili voi olla pienimuotoinen tehtävälisä lukiossa, mutta se voi olla myös ajattelutavan muutos. Jälkimmäistä olemme itse yrittäneet edistää laatimalla kielikasvatusta kehittävää tukimateriaalia sekä kertomalla lukion kieltenopetuksesta ja kieliprofiilista moneen eri suuntaan. Kansallinen kielivarantomme ja yksilön mahdollisuudet opiskella ja osata kieliä – sekä tehdä tätä osaamista näkyväksi – ansaitsee laajempaakin maaperän muokkausta ja kielitaidon arvostuksen nostattamista.

Tässä vaiheessa olemme pyrkineet olemaan yhteyksissä tietysti lukion opettajiin ja opiskelijoihin, mutta myös korkeakouluihin ja työelämään. Olemme myös kertoneet kieliprofiiliajattelusta kansainvälisillä areenoilla. Tätä työtä jatketaan edelleen tulevana lukuvuonna, ja aivan varmasti vaikutuksensa tulee olemaan myös lukioilta kuuluvilla viesteillä, kun lukion 2019 opetussuunnitelmien perusteiden mukainen opetus alkaa.

Kuvio: Kieliprofiilin kehittäminen lukuvuonna 2020–2021.
Kieliprofiilin kehittäminen lukuvuonna 2020–2021.

Lukioiden ja opettajien yleisin viesti Opetushallitukselle on tarve konkretialle ja arkeen soveltuville valmiille malleille. Tahtoisimme ajatella, että tämän uudistuksen kanssa olemme pystyneet sitä myös tarjoamaan. Parhaat mallit kehitetään kuitenkin lukion arjessa ajan myötä, ja me teemme parhaamme sen tukemiseksi.

Oman haasteensa uudistukseen tuo se, että samalla kun uusia OPS-perusteita lanseerataan, olisi tarve myös avata ja taustoittaa niitä tavoitteita, joita uudistuksilla on. Kieli- ja kielenoppimistaitojen profilointi ei ole tupsahtanut tuulesta, vaan sillä on pitkät kantimet eurooppalaisessa kehittämistyössä. Suoria malleja ei ole, ja kun uutta ajattelutapaa tai työkalua tuodaan suomalaiseen lukiokoulutukseen, on se tarpeen tehdä yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Tarvitaan yhteistä pohdintaa ja käytänteiden etsimistä, jotta kieliprofiilin mahdollistamat opettajien yhteistyö, eri oppiaineiden integrointi, opiskelijan minäpystyvyys ja hyvinvointi, opiskelutaitojen kehittäminen ja ennen kaikkea kielitaitojen reflektointi ja oppimisen vieminen lukion jälkeiseen elämään saavat ansaitsemansa tilan.

Jos sinua, opettaja, syksyn aloitus arveluttaa, toivomme, että valitset päämäärätietoisesti yhden tavan aloittaa ja muutat suuntaa sitten, kun huomaat sille tarpeen. Tähän on koottu muutama malli, joilla pääsee alkuun. Mahdollisuus on sekin, että annat opiskelijan itse valita, minkä tyylistä kieliprofiilia hän alkaa koota: opiskelijoilla on erilaisia työkalusuosikkeja ja osaamista, joten miksi pakottaa opiskelijoita samaan muottiin.

Tästä aloitetaan, sitten petrataan. Ollaan yhteyksissä, tarpeen vaatiessa myös kesän aikana, tavalla tai toisella.

Rentouttavaa ja lämmintä kesää!

– Anu Halvari, Karoliina Inha, Salla Sigvart

Mallit

Vastaa