Kieli-CV osana Kieliprofiilia: valmiista malleista ja tulevaisuuden suunnitelmista

Kun aloitimme Kieliprofiilin sisältöjen ja tavoitteiden suunnittelun keväällä 2020, tulimme jo varhain ajatuksiin, että laajemman kieliprofiilin lisäksi opiskelijoille olisi hyvä tarjota käyttökelpoinen ja tiivis työkalu kielitaidon raportointiin. Syntyi ajatus ’Kieli-CV:stä’, jota aloimme luonnostella perinteisiin word-asiakirjoihin. Syksyllä 2020 käynnistimme valtionavustuksella rahoitetun Kieli-CV:n kehittämishankkeen, jossa mallinnamme ajatusta Kieli-CV:stä verkossa täytettävänä työkaluna.

Tammikuussa päättyi hankkeen ensimmäinen vaihe, niin kutsuttu määrittelyprojekti, jossa tuotimme rautalankaversion Kieli-CV:stä yhdessä opettajien ja Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Keräsimme myös lukiolaisilta palautetta määrittelyprojektin eri vaiheissa. Hanke etenee seuraavaksi demon kehittämiseen, mikä alkaa näillä näkymin alkukesästä 2021.

Tavoitteenamme on tuottaa Kieli-CV:tä varten valtakunnallinen työkalu. Lienee kuitenkin selvää, että koska kyseessä on kehittämishanke – jossa kehitetään vasta demoa – voimme tässä vaiheessa esitellä vain Kieli-CV:n sisältöjä. Siitä syystä päädyimme laatimaan Kieli-CV:n koostamiseen esimerkkipohjia, jotka voi ladata tältä sivustolta.

Mutta mitä Kieli-CV tarkalleen ottaen sisältää?

”Kaikki kielitaitosi = Kieli-CV!”

Osana kieliprofiilia opiskelijat laativat Kieli-CV:n, jolla opiskelijat tekevät kielitaitonsa ja kansainvälisen osaamisensa näkyväksi tulevaisuuden tarpeisiin. Kieli-CV on tavallaan kieliprofiilin raportointityökalu: siihen kiteytetään kieliprofiiliin tehty pohdinta omista kielitaidoista ja kansainvälisestä osaamisesta. Kieli-CV voidaan liittää osaksi ansioluetteloa haettaessa töihin, kansainväliseen harjoitteluun tai vaihto-opintoihin. Oma visiomme on, että löydettäisiin tapa hyödyntää Kieli-CV:tä myös korkeakouluopinnoissa, miksei mahdollisesti myös opiskeluvalinnoissa.

Opiskelija kirjaa Kieli-CV:seensä

  • osaamisensa eri kielissä (arvioituna Kehittyvän kielitaidon asteikon taitotasoilla)
  • vapaamuotoisen sanallisen kuvauksen erityistaidoistaan tai kielenoppimistarinastaan (’nostot’)

Nostoissa opiskelija voi esimerkiksi kuvata erityisosaamistaan, kielenoppimistarinaansa sekä miten hän käyttää kieltä eri ympäristöissä. Opiskelija voisi kertoa esimerkiksi tavoistaan hyödyntää kieltä koulun ulkopuolella ja erityisistä vahvuuksistaan. Opiskelija itse valitsee, mitä taitoja hän nostoissa esittelee.

Itsearviointien tueksi opiskelija voi liittää Kieli-CV:seensä linkkejä näyttöihin ja todistuksiin. Näytöt voivat olla esimerkiksi äänitteitä, videoita, podcasteja tai tekstejä kohdekielellä.

Esimerkkikaavio kielitaidosta.

Valmis Kieli-CV voi näyttää esimerkiksi tältä:

Esimerkki valmiista Kieli-CV:stä

Kieli-CV:ssä ei erikseen määritellä äidinkieltä tai -kieliä. Kieli-CV:ssä kaikki kielet ovat samanarvoisia, ja opiskelijoita kannustetaan tuomaan esiin vähäisinkin kielitaito. Kieliä ei myöskään rinnasteta koulun oppimääriin tai niistä annettuihin arvosanoihin, vaan niitä kuvataan osaamisen kautta. Kieli-CV:llä opiskelija voikin tuoda esiin myös kiinnostustaan kieliin ja kielitaidon kehittämiseen sekä valmiuttaan käyttää kieliä eri ympäristöissä.

Mihin Kieli-CV tehdään, kun valmista työkalua ei ole?

Työkalua odotellessa olemme kehittäneet esimerkkejä sekä täytettäviä pohjia Kieli-CV:tä varten. Opiskelija saa itse muokata Kieli-CV:n omannäköiseksi ja käyttää vapaamuotoisesti erilaisia saatavilla olevia työkaluja sen tekemiseen. Valmiit pohjat löytyvät täältä (https://kieliprofiili.com/esimerkkipohjat/). Sivuilta voi myös ladata excel-pohjan, jonka avulla opiskelija voi esittää kielitaitonsa infograafina, kehittyvän kielitaidon asteikon taitotasoilla arvioituna.

Tiedotamme Kieli-CV:stä lisää, kun hanke on edennyt pidemmälle. Rautalankaversioon voit tutustua alla olevasta linkistä.

Karoliina Inha, Salla Sigvart, Anu Halvari

Vastaa