32. Retoriikka ja vastuullinen vaikuttaminen kielellä

Vastamainos eli mainosparodia ottaa kantaa yhteiskunnan ongelmiin käyttämällä kieltä, jolla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi kuluttajan asenteisiin tai kulutustottumuksiin. Ne kommentoivat usein kuluttajayhteiskuntaa ja maailmankaupan epäkohtia. Vastamainoksia voit löytää esimerkiksi Voima Kustannuksen Vastamainosgalleriasta.

  1. Etsi vastamainos ja tarkastele siinä käytettyä kieltä.
  2. Mitä vastamainos kommentoi? Mistä on kyse ja miten asiaa lähestytään?
  3. Miten vastamainos ilmaisee kantansa? Millaista kieltä siinä käytetään?

Vastamainoksista ja siihen liittyvistä tehtävistä voit lukea lisää esimerkiksi Eetin sivuilta.