22. Näkökulmia liikkuvuuteen

Pohtikaa pareittain seuraavia kysymyksiä

  1. Millä tavoin voisitte hyötyä vaihto-opintojaksosta?
  2. Minkälaista osaamista voisitte kerryttää ja mitä taitoja pääsisitte kehittämään? Voitte myös selvittää, miten voisitte hakeutua vaihtoon tai virtuaalivaihtoon.
  3. Miten voisitte hankkia kansainvälistä osaamista ilman, että käytte ulkomailla?
  4. Pohtikaa lopuksi, minkälaista kulttuurista tietoa matkustaminen antaa. Voitte pohtia esimerkiksi sitä, minkälaisen kuvan Lapin matkailu suomalaisuudesta antaa. Vastaako se omaa näkemystäsi suomalaisuudesta? Minkälaisen kuvan matkailukulttuuri antaa turistin kohdemaasta?