Kansainväliset ja monikulttuuriset järjestöt

Tehtävän voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Kansainvälisyys ja ihmisoikeudet kulkevat käsi kädessä. Yksi tapa edistää kansainvälistä ja eettistä toimintaa on toimia erilaisten järjestöjen kautta. Järjestöjen toimintaan osallistumisesta voi olla myös hyötyä työkokemuksen kerryttämisessä ja oman suunnan etsimisessä.

  1. Tutustu Suomessa ja maailmalla toimiviin järjestöihin ja niiden toimintaan. Järjestöjä voit selailla esimerkiksi ulkoministeriön tai Fingon sivujen kautta.
  2. Mieti järjestöjä selatessasi arvomaailmaasi ja mikä on sinulle tärkeää. Mihin haluaisit vaikuttaa? Järjestöjen toimintaa voi myös tarkastella kriittisesti.
  3. Tarkastele herättääkö jokin järjestö mielenkiintosi sen toimintaan. Haluaisitko osallistua heidän toimintaansa? Missä roolissa taidoistasi olisi hyötyä tai mitä haluaisit oppia osallistumalla toimintaan?

Jos teette tehtävän yhdessä parin kanssa, keskustelkaa heränneistä ajatuksista tai esitelkää valitsemanne järjestöt toisillenne.

Vastaa