41. Monikielisyys kieltenoppimisessa

  1. Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa kielten välisiä yhtymäkohtia, kuten yhteyksiä sanastossa, kielten rakenteissa, viestintätyyleissä ja kulttuureissa. Minkälaisia yhteyksiä tunnistatte?
  2. Hyödynnätkö osaamiesi kielten samankaltaisuuksia oppiaksesi kieliä paremmin? Millä tavoin?