Monikielisyys kieltenoppimisessa

1.a) Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa kielten välisiä yhtymäkohtia, kuten yhteyksiä sanastossa, kielten rakenteissa, viestintätyyleissä ja kulttuureissa. Minkälaisia yhteyksiä tunnistatte? 

1.b) Hyödynnätkö osaamiesi kielten yhteisiä piirteitä oppiaksesi kieliä paremmin? Millä tavoin?

Vastaa