42. Äidinkielen hyödyntäminen kielenoppimisessa

Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa

  1. Miten hyödynnätte äidinkiel(t)en osaamistanne uuden kielen oppimisessa?
  2. Miten hyödynnätte äidinkielen tunneilla kehittyviä taitoja muiden kielten opiskelussa? Tällaisia ovat esimerkiksi esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot sekä taito jäsentää ja tuoda koheesiota tekstiin.