Äidinkielen hyödyntäminen kielenoppimisessa

Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa

  1. Miten hyödynnätte äidinkiel(t)en osaamistanne uuden kielen oppimisessa?
  2. Miten hyödynnätte äidinkielen tunneilla kehittyviä taitoja (kuten esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot tai esim. taidot jäsentää ja tuoda koheesiota tekstiin) muiden kielten opiskelussa?

Vastaa