45. Työelämän kielitaitotarpeet

Lue Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn selvityksen loppuraportin abstrakti s. 2–3 ja luku 5.5.1 Kielenkäyttötilanteet työssä: s. 27–32. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/KieVi/Raportti%20Kielitaitotarpeet.pdf.

Raportissa selvitettiin kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä.

  1. Luettele muutama mahdollinen työ, jossa voisit kuvitella työskenteleväsi lukion jälkeen.
  2. Pohdi, minkälaista kielitaitoa mainitsemissasi ammateissa vaaditaan. Voit hyödyntää yllä mainittua selvitystä tukena pohdinnallesi.
  3. Pohdi seuraavaksi, miten kielitaito voisi kehittyä luettelemiesi töiden ohessa. Tarvitaanko niissä luovaa kielenkäyttöä tai vaatiiko niiden suorittaminen esimerkiksi tarkkaa viranomaiskieltä, ammattiterminologiaa tai tieteellistä sanastoa? Minkälaista kulttuurista osaamista niissä vaaditaan? Painottuuko töissä jonkin tietyn kielen taidot? 
  4. Millä tavoin kielitaito kehittyy valitsemasi ammatin ohessa kohti spesifimpää asiantuntijakieltä?

Tämä tehtävä tukee Kieli-CV:n täyttämistä.