Työelämän kielitaitotarpeet

Lue Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn selvityksen loppuraportin abstrakti s. 2–3 ja luku 5.5.1 Kielenkäyttötilanteet työssä: s. 27 – 32. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/KieVi/Raportti%20Kielitaitotarpeet.pdf.

Raportissa selvitettiin kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä:

a) Luettele muutama mahdollinen työ, jossa voisit kuvitella työskenteleväsi lukion jälkeen.

b) Pohdi, minkälaista kieltä mainitsemissasi ammateissa vaaditaan. Voit hyödyntää yllä mainittua selvitystä tukena pohdinnallesi.

c) Pohdi seuraavaksi, miten kielitaito voisi kehittyä työn ohessa. Harjoittaako työ luovaa kielenkäyttöä tai vaatiiko se esimerkiksi tarkkaa viranomaiskieltä, ammattiterminologiaa tai tieteellistä sanastoa? Minkälaista kulttuurista osaamista niissä vaaditaan? Vaativatko työt erityisesti tiettyjen kielten taitoja?  

d) Millä tavoin kielitaito kehittyy valitsemasi ammatin ohessa kohti spesifimpää asiantuntijakieltä?

Tämä tehtävä tukee kieli-CV:n täyttämistä.

Vastaa