38. Palautteen saaminen

Ota esiin jokin lukiossa antamasi näyttö osaamisestasi jossakin kielessä, esimerkiksi essee.

 1. Minkälaista asioista olet saanut palautetta? Pohdi esimerkiksi tekstin rakennetta, sujuvuutta tai oikeinkirjoitusta.
 2. Ymmärsitkö saamasi palautteen?
 3. Tuntuiko saamasi palaute
  • relevantilta?
  • Oikeudenmukaiselta?
 4. Auttoiko saamasi palaute ymmärtämään
  • mitä taitoja voisit vielä petrata?
  • mihin voisit vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota saadaksesi paremman tuloksen?
  • miten voisit kehittää taitojasi?

Tämä tehtävä voidaan toteuttaa esimerkiksi osana prosessikirjoittamisen harjoittamista.