Palautteen saaminen

Ota esiin jokin lukiossa tekemäsi näyttö osaamisestasi jossakin kielessä (esim. essee).

a) Minkälaista asioista olet saanut palautetta? (esim. tekstin rakenne, sujuvuus, oikeinkirjoitus)

b) Ymmärsitkö saamasi palautteen?

c) Tuntuiko saamasi palaute

  • relevantilta?
  • Oikeudenmukaiselta?

d) Auttoiko saamasi palaute ymmärtämään

  • mitä taitoja voisit vielä petrata?
  • Mihin voisit vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota saadaksesi paremman tuloksen?
  • Miten voisit kehittää taitojasi?

Tämä tehtävä voidaan toteuttaa esimerkiksi osana prosessikirjoittamisen harjoittamista.

Vastaa