Kielitietoisuus ja oppiaineiden kielet

(Tämä tehtävä voidaan tehdä myös pareittain tai ryhmissä.)


a) Minkälaista kieltä käytetään eri oppiaineissa? Pohdi kieltä kahdessa eri oppiaineessa, jotka eivät ole kieliaineita. (Muista huomioida myös taito- ja taideaineet, kuten liikunta, musiikki ja kuvataide!) Onko kyse esim. matematiikan taloudellisesta kielenkäytöstä, kehonkielen luovasta ilmaisusta, jne.
b) Millä tavoin a-kohdassa mainitsemasi taidot liittyvät kielten tunneilla oppimaasi kieleen?

Vastaa