8. Kielitietoisuus ja oppiaineiden kielet

Minkälaista kieltä käytetään eri oppiaineissa?

  1. Pohdi kieltä kahdessa eri oppiaineessa, jotka eivät ole kieliaineita. Muista huomioida myös taito- ja taideaineet, kuten liikunta, musiikki ja kuvataide. Millä tavoin kieli on erilaista? Onko kyse esim. matematiikan taloudellisesta kielenkäytöstä tai kehonkielen luovasta ilmaisusta?
  2. Millä tavoin mainitsemasi taidot liittyvät kielten tunneilla oppimaasi kieleen?

Tämä tehtävä voidaan tehdä myös pareittain tai ryhmissä.