6. Kielitietoisuus arjessa

(Tämä tehtävä voidaan tehdä myös pareittain tai ryhmissä.)

  1. Oletko huomannut, että eri kielillä on erilainen asema arjessasi? Kannustaako tai estääkö eri yhteisösi (kaverit, perhe, lähipiiri, koulu, harrastukset) käyttämään eri kieliä?
  2. Onko arjessasi hyväksyttävää käyttää monia eri kieliä samanaikaisesti? Jos vastauksesi riippuu esimerkiksi tilanteesta tai osallistujista/kuulijoista, miten näissä tapauksissa tilanteet tai osallistujat eroavat?