Kieliprofiilin syyskuulumisia

Kun lukion uudet opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin marraskuussa 2019, käynnistyi kielten opetussuunnitelmiin sisältyvän kieliprofiilin kokonaiskäsitteen ja tukiaineistojen työstäminen. Kieliprofiili kiteyttää monia tuttuja, pitkäaikaisia kielenopetuksen ja –oppimisen tavoitteita ja toimintatapoja. Näitä ovat esimerkiksi EVK-viitekehyksen parempi hyödyntäminen, monikielisyyden näkyväksi tekeminen ja jatko-opintoja, työuria ja elämää varten oppimiseen kannustaminen. Kaikki tuo tuttua lukion kieltenopetukselle, mutta samalla kielivalinnat kapeutuvat ja ilmassa on paljon puhetta siitä, miten kieltenopiskelulle ei enää tunnu löytyvän tilaa lukion arjessa.

On melkoinen yhteistyöprojekti rakentaa kieliprofiili siten, että se innostaa käyttäjäänsä ja tuottaa aitoa lisäarvoa suomalaise(e)n kielivarantoon. Opetushallituksella on ollut keskeisenä kumppanina LUKKI-verkosto, jolle kuuluvat isot kiitokset työstä, tuesta ja kirityksestä. LUKIN lisäksi olemme tavanneet paljon erilaisia kielten asiantuntijoita lukiolaisista ja entisistä lukiolaisista isojen firmojen rekrytoijiin. Toiveissa ja tavoitteena on, että tapaamiset eri sidosryhmien kanssa jatkuvat. Iloksemme olemme kuitenkin huomanneet, että kiinnostusta ja hyvää tahtoa riittää!

Perimmiltään kieliprofiilissa on kyse työkalusta, joka tukee opiskelijan osaamisen kerryttämistä, hyvinvointia sekä merkityksellisyyden löytämistä opiskelusta. Tämä koskee sekä yksittäistä opiskelijaa että kokonaisia lukioikäluokkia. Nämä ovat niin isoja asioita, ettei niiden määrittely ole minkään yksittäisen tahon käsissä, vaan tarvitaan yhteisiä tulkintoja niin tavoitteista kuin käytänteistä. Haluamme kannustaa opettajia kehittämään kieliprofiilia ennen kaikkea lukion arjen ja erityisesti opiskelijan näkökulmasta. Kutsumme myös työelämän ja korkeakoulujen edustajia rakentamaan kanssamme työkalua, joita tarvitaan maamme kielivarannon kasvattamiseksi. Ensimmäinen käyttöön tarkoitettu versio työn alla olevasta kieliprofiilista on vasta se materiaali, joka meillä on käsissämme kesään 2021 mennessä. Uuden opetussuunnitelman mukainen lukio-opetus käynnistyy elokuussa 2021, ja sen jälkeen alamme saada kokemuksia, joiden perusteella kieliprofiilin tulevaisuutta on helpompi rakentaa.  Siihen asti kannustamme kuitenkin hyödyntämään jo nykyisten opiskelijoiden kanssa kaikkea sitä, mitä näiltä sivuilta löytyy.

Anu Halvari & Karoliina Inha

Vastaa