39. Tavoitteiden asettaminen kielitaidolle (1/2)

Voit käyttää tämän tehtävän pohjana aiemmin laatimaasi motivaatiokirjettä.

Pohdi, mitä haluaisit saavuttaa lukion kieliopinnoissa. Voit aloittaa miettimällä laajempia tavoitteita.

1. Miten haluaisit kehittyä eri kielissä? Mitä haluaisit osata lukion päättyessä? Mitä voisit tavoitella tässä opintojaksossa?

  • Tavoite 1:
  • Tavoite 2:
  • (Voit luetella lisää tavoitteita.)

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii suunnittelua. Minkälaisia askeleita sinun täytyy ottaa, jotta saavutat tavoitteesi? Konkreettisia askeleita on helpompi miettiä, kun pilkot tavoitteet pienempiin osiin.

2. Yritä seuraavaksi jakaa tavoitteita pienempiin osiin. Jos haluaisit esimerkiksi puhua jotain kieltä sujuvammin, mieti, minkälaisista asioista sujuva puhe koostuu.

  • tavoite 1:
  • tavoite 2:
  • (Voit luetella lisää tavoitteita.)

3. Pohdi lopuksi askeleita, joiden avulla voisit saavuttaa tavoitteesi. Mitä sinun pitäisi oppia ja miten voisit niitä harjoitella? Pidä mielessä, että voit kehittää kielitaitoasi myös harrastuksissa ja vapaa-ajalla.