33. Motivaatio ja oppimisen keinot

Pohdi, miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin. Vertailkaa sitten vastauksianne pienissä ryhmissä.

  1. Minkälaisista asioista innostut, kun sinun pitää opetella jotakin?
  2. Miten motivoit itseäsi oppimaan ja opiskelemaan?
  3. Mikä auttaa sinua oppimisessa?
  4. Minkälaiset työskentelytavat sopivat sinulle parhaiten? Pidätkö eniten esimerkiksi itsenäisestä työstä vai ryhmä- ja paritehtävistä? Opitko parhaiten lukemalla, tekemällä muistiinpanoja tai kertaamalla ja opiskelemalla kavereiden kanssa?