Kieleni ja kulttuurini

Pohtikaa ryhmissä tai yhdessä:

  1. Mitä kotikielenne teille merkitsevät? Voitte pohtia esimerkiksi oikeutta käyttää omaa kotikieltä tai kotikieliä.
  2. Mihin tai minkälaisiin kulttuureihin samaistutte? Voit pohtia kulttuuria sen perusteella, mitkä yhteisöt määrittävät tapaa olla sinä tai vaikuttavat tapaasi hahmottaa maailmaa. Yhteisöjä (ja kulttuureja) voivat olla niin kaveriporukat, harrasteryhmät, perhe, sukulaiset, yhteiskunta jne.
  3. Koetteko, että edellä pohdituilla on vaikutusta hyvinvointiinne? Miten?

Vastaa