17. Tavoitteiden asettaminen kielitaidolle (2/2)

Laadi miellekartta, jossa yhdistät tavoitteitasi ja tavoitteiden vaatiman kielitaidon. Minkälaisissa eri tilanteissa tarvitset kieltä? Mitä toivot tulevaisuudelta? Minkälaista osaamista tarvitset?

Voit katsoa alla olevasta kuvasta mallia.

Kuvassa on miellekartta, jonka keskellä on teksti, jossa lukee Tavoitteeni. Kellonmyötäisesti Tavoitteeni-tekstiä kiertää seuraavat viisi luetteloa erivärisillä taustoilla:

Haen koulutukseen
•	Minkälaisia oppimisen taitoja tarvitsen?
•	Minkälaista kielitaitoa tarvitsen opinnoissa?

Haen kesätöitä
•	 Minkälaista kielitaitoa kesätyö vaatii? 
•	Minkälaisesta kielitaidosta olisi hyötyä?

Haluan työskennellä toimittajana
•	Minkälaista kielitaitoa työ vaatii?
•	Minkälaista koulutusta työ vaatii?
•	Minkälaista työkokemusta työ vaatii?

Haluan matkustaa
•	Minkälaisesta kielitaidosta olisi hyötyä?
•	Minkälainen koulutus tätä tukisi?
•	Minkälainen työ tätä tukisi?

Haluan oman asunnon
•	Minkälaista kielitaitoa tämä minulta vaatii? 
•	Mieti esimerkiksi yhteydenottoa vuokranantajaa tai vuokrasopimuksen laatimista.