Monikielisyys videolla

  1. Etsi video, jossa käytetään eri kieliä rinnakkain. Missä kohdissa/tilanteissa kieli vaihtuu?
  2. Minkälaisissa tilanteissa käytät eri kieliä rinnakkain?
  3. Tee itse lyhyt video, jossa käytät monipuolisesti eri kieliä.

Vastaa