Kansainvälisyys jatko-opinnoissa ja työelämässä

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielitaidostasi ja kulttuuriosaamisestasi.

  1. Laaja kielitaito ennakoi vahvempia vuorovaikutustaitoja ja taitoa kohdata eri ihmisiä. Millä tavoin oma kielitaitosi liittyy työelämätaitoihin?
  2. Pohdi, miten kulttuurinen osaamisesi linkittyy työelämätaitoihin. Minkälaisissa tilanteissa ja ympäristöissä kulttuurinen osaamisesi on kehittynyt?
  3. Kiteytä kulttuurinen osaamisesi pariin virkkeeseen. Voit sijoittaa vastauksesi kieli-CV:seesi.

Vastaa