Kulttuuriosaamiseni

Aloita pohtimalla vastauksiasi kohtiin 1–5. Pohdinnan tueksi ota esiin vastauksesi ’Kaikki kielitaitoni’. Pyri miettimään myös, mitä samaa tuntemissasi kulttuureissa on.

  1. Minkälaisiin kulttuureihin olet tutustunut? Mihin kulttuureihin voit samaistua?
  2. Minkälaisia perinteitä, ruokakulttuuria ja vastaavia piirteitä näihin kulttuureihin liittyy?
  3. Minkälaisia vuorovaikutuksellisia piirteitä niihin voisi liittää (mm. teitittely, elekielen käyttö, fyysinen läheisyys)?
  4. Minkälaisia yhteiskunnallisia piirteitä niihin voisi liittää (mm. perheen ja suvun merkitys, kielen sukupuolittuneisuus)?
  5. Minkälaisia arvoja niihin voisi liittää (esim. Pohjoismaihin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Yhdysvaltoihin yksilönvapaus ja yritteliäisyys)?
  6. Kun kaikki ryhmäsi jäsenet ovat vastanneet kysymyksiin, käykää ne läpi ryhmissä. Mikä oli samaa? Entä erilaista?

One thought on “Kulttuuriosaamiseni

Vastaa