23. Kulttuuriosaamiseni

Pohdinnan tueksi ota esiin vastauksesi tehtävään Kaikki kielitaitoni.

  1. Minkälaisiin kulttuureihin olet tutustunut? Mihin kulttuureihin voit samaistua?
  2. Mikä luettelemiasi kulttuureita yhdistää?
  3. Minkälaisia perinteitä, ruokakulttuuria ja vastaavia piirteitä näihin kulttuureihin liittyy?
  4. Minkälaisia vuorovaikutuksellisia piirteitä niihin voisi liittää? Mieti esimerkiksi teitittelyä, elekielen käyttöä ja fyysistä läheisyyttä vuorovaikutustilanteessa.
  5. Minkälaisia yhteiskunnallisia piirteitä niihin voisi liittää? Mieti esimerkiksi perheen ja suvun merkitystä tai kielen sukupuolittuneisuutta.
  6. Minkälaisia arvoja niihin voisi liittää (esim. Pohjoismaihin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Yhdysvaltoihin yksilönvapaus ja yritteliäisyys)?
  7. Kun kaikki ryhmäsi jäsenet ovat vastanneet kysymyksiin, käykää ne läpi ryhmissä. Mikä oli samaa? Entä erilaista?

One thought on “23. Kulttuuriosaamiseni

Kommentit on suljettu.