3. Kielten käyttö eri tilanteissa

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi tehtävässä “Kaikki kielitaitoni”.

Pohdi parin kanssa:

  1. Missä (esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa) ja keiden kanssa käytät eri kieliä?
  2. Käytätkö kieliä eri tavalla koulussa ja kotona?

Opettajalle: Tehtävää voidaan käyttää moduulissa 1 suullisen kielitaidon todistusta varten annettavana suullisena näyttönä, pari- tai yksilösuorituksena.