Kielitaitotasot tilanteissa

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi ’Kaikki kielitaitoni’.

Pohdi, miten voit käyttää kaikkia listaamiasi kieliä. Jos et pääse alkuun, voit aloittaa vertailemalla, miten pystyt käyttämään eri kieliä tietyissä tilanteissa. Pyri välttämään liian yleisluontoisia kuvauksia, kuten ”puhun hyvin ruotsia ja tyydyttävästi ranskaa”.

Vastaa