14. Kielitaitotasot tilanteissa

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielivarannostasi ‘Kaikki kielitaitoni’.

Pohdi, mitä osaat tehdä tai minkälaisissa tilanteissa pystyt käyttämään luettelemiasi kieliä. Jos sinun on vaikea päästä alkuun, voit yrittää muistella tilanteita, joissa olet pärjännyt luettelemillasi kielillä.

Pyri välttämään liian yleisluontoisia kuvauksia, kuten “puhun hyvin ruotsia ja tyydyttävästi ranskaa”.