Kaikki kielitaitoni

  1. Luettele kaikki perheesi/sukulaistesi kanssa käyttämäsi kielet ja murteet.
  2. Luettele koulussa opiskelemasi kielet. Muista mainita mahdolliset kielikerhot, lyhytkurssit ja kielisuihkutukset myös päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun puolelta. Millä kielellä olet käynyt koulua?
  3. Luettele harrastuksissasi ja vapaa-ajallasi kuulemasi ja käyttämäsi kielet. Minkälaista kielitaitoa esimerkiksi kaveriporukastasi löytyy?
  4. Luettele muut kielimaailmaasi kuuluvat kielet eli yhteisösi kielet. Mitä kieliä lukiossasi puhutaan? Huomioi myös murteet ja rekisterit*.
  5. Luettele lopuksi toiveitasi: Mitä kieliä haluaisit osata enemmän? Minkä uusien kielten opiskelun haluaisit aloittaa? Mitä haluaisit tehdä eri kielillä?

*Lisätehtävä: Mitä olet oppinut murteista ja rekistereistä äidinkielen ja kirjallisuuden tai S2/SV2-tunneilla?

Vastaa