Opiskelijalle

Tutustu opiskelijoille tarkoitettuihin materiaaleihin täällä.

Osa-alueet

Kielitaito, kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys, sekä kielenopiskelutaidot.

Opiskelun tueksi

Tehtäviä, kielitaitonäytteitä ja muita lähteitä kieltenoppimiseen.

Kieli-CV

Lisätietoa kieli-CV:n kokoamisesta.

Kielitaitoa ja kielenoppimistaitoja laaja-alaisen osaamisen valossa

Laaja-alainen osaaminen on tietoa kontekstissa

Kielellinen ja kulttuurinen osaaminen kytkeytyvät laaja-alaiseen osaamiseen, jota kehität kaikissa lukion opintojaksoissa. Lukio-opintosihan eivät ole yksittäisiä sirpaleita tai tiedonjyviä, vaan niistä muodostuu laajempi yleissivistyksen kokonaisuus, jonka voimin kohtaat tulevaisuuden. Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa yksinkertaistettuna tällaisen laajemman kokonaisuuden hahmottumista ja – mikä tärkeintä – sen ottamista käyttöön.

Jotta laaja-alainen osaaminen voisi olla konkreettisesti tavoiteltavissa, se on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen.

Osa-alueita ovat 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Vaikka on helppo kuvitella kieliopintojen auttavan vain vuorovaikutusosaamisesi sekä globaali- ja kulttuuriosaamisesi kehittämisessä, kielitaito ja kieltenoppimistaito ovat tosiasiassa keskeisiä kaikkien kuuden osa-alueen kannalta.

Tutustu alla olevien linkkien takaa löytyviin esimerkkitehtäviin, joissa pohditaan kielitaitoa ja kieltenoppimistaitoa laaja-alaisen osaamisen valossa. Tehtävät on jaoteltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden mukaan, jotta hahmotat niiden yhteyden kielitaitoosi ja kieltenoppimistaitoihisi.

 • Eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen
 • Hyvinvointiosaaminen
 • Monitieteinen ja luova osaaminen 
 • Vuorovaikutusosaaminen 
 • Yhteiskunnallinen osaaminen
 • Esimerkkejä

  Kielitaito on demokratiataito

  Lokakuussa 2020 toteutimme somekampanjan yhdessä Kielikoulutuspolitiikan verkoston eli Kieliverkoston kanssa.

  Kampanjassa toimme esiin kielitaidon merkitystä demokratiataitona. Miten kielitaito auttaa juuri sinua osallistumaan ja vaikuttamaan arjessasi?

  Kampanja on ikkuna vuorovaikutusosaamiseen ja yhteiskunnalliseen osaamiseen kielitaidon näkökulmasta.