Etusivu

Kieliprofiili

Maapallo on osittain puhekuplan sisällä ja sen ympärillä 'korkeakoulut, työelämä, kansainvälisyys, elämä ja yhteisöt'.

Sivusto ja sen materiaalit siirretään Opetushallituksen sivuston yhteyteen osoitteeseen:

https://www.oph.fi/fi/kieliprofiili

Tämä sivusto on esimerkki yhdestä tavasta rakentaa kieliprofiili.

1. Kielitaito
2. Kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys
3. Kielenopiskelutaidot

Esimerkkitehtäviä, kielinäytteitä ja verkosta löytyvää tukimateriaalia.

Esimerkkejä kieli CV:n mahdollisista toteutustavoista.

Mistä kieliprofiilissa on kyse?

Kieliprofiili laaditaan osana lukion kieli-opintoja. Kieliprofiilin tarkoitus on tukea kasvuasi kielenoppijana ja -käyttäjänä.

Kieliprofiili-sivustolla syvennyt seuraaviin teemoihin:

  • mitä kielitaito on
  • mistä kielellinen ja kulttuurinen identiteettisi koostuu
  • mitä kielitaito ja vuorovaikutustaidot ovat
  • miten kieliä opitaan
  • miten eri kielten taitoja voi hyödyntää lukion jälkeen.

Sivustolla teemoihin tutustutaan tehtävien ja muun tukimateriaalin avulla eri näkökulmista, ja pohdinnan jälkeen rakennetaan kieliprofiili. Tehtäviä voidaan tehdä itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä.

Verkkosivuilla on videoita ja linkkejä monipuolisen kielenopiskelun tueksi osoitteissa www. kieliprofiili.com ja http://www.oph.fi/kieliprofiili.

Kieliprofiili: Lukiosta jatko-opintoihin, työelämään ja maailmalle. Pohdi ja opi uutta. Keskustele, osallistu ja vaikuta. Arvioi. Ennakoi ja suunnittele.
Kieliminää ympyröi viisi osa-aluetta: minä kielenoppijana, kielivarantoni, kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielitietoisuus, sekä kielitaitoni. Osa-alueet kattavat osattujen kielien lisäksi esimerkiksi kielellisen ja kulttuurisen identiteetin, miten kieltä ymmärretään, tulkitaan ja arvotetaan, sekä kielen käyttö vaikuttamisessa.
Kieliminä

Kieliminä kuvaa, minkälaisia tietoja ja taitoja lukion kieltenopetuksessa tavoitellaan.

Kieliprofiilin laatiminen

Opettaja ohjaa, mihin kieliprofiili laaditaan. Toimivia alustoja ovat esimerkiksi Google Classroom, Microsoft OneNote, Microsoft 365, sekä blogipohjat ja sosiaalisen median alustat.

Kieliprofiilista voi tehdä omannäköisen ja siihen voi lisätä liitteitä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja.

Mitä kieliprofiilissa tehdään?
Maapallon päällä istuu ihminen ja ympärillä lukee työelämä, yhteisöt ja elämä, korkeakoulut ja kansainvälisyys. Ympärillä on kolmen kohdan ohjeistus kieliprofiiliin. Ensin pohditaan mistä kaikesta kielitaito koostuu, mitä sillä tehdään ja miten kehitetään. Toiseksi arvioidaan ja kuvataan kielitaitoa, asetetaan tavoitteita, seurataan kehitystä ja kuvaillaan. Sitten laaditaan kieli-CV, jossa kuvataan kielenkäyttötaitoja ja kerrytettyä kulttuuriosaamista. Kieli-CV:seen voi myös lisätä kielinäytteitä.